Mals resultats en “mates” i ciències

Jaume Rifà

Els resultats de l’informe PISA 2012 que es van centrar en l’avaluació dels alumnes de quinze anys en les seves competències de matemàtiques, ja que dos terços de la prova corresponien a aquesta matèria, han posat de relleu les deficiències que arrossega l’escola catalana en l’ensenyament tant de “mates” com de ciències.  En les dues assignatures, el rendiment dels escolars catalans en la prova va baixar respecte a l’edició anterior: 3 punts en matemàtiques i 12 en ciències. Malgrat les expectatives de molts, l’informe PISA ha posat en evidència que la preparació científica dels alumnes no és correcta, més ben dit no és suficient.

Han sorgit veus d’especialistes que diuen que s’ha de trencar amb les antigues formes d’ensenyar, aquelles de l’explicació a la classe i exercicis a casa, trobar maneres i fórmules que apropin les matemàtiques i les ciències a la solució de problemes reals per mostrar la relació que tenen en la societat i en el món. En poques paraules s’ha de portar la realitat a la classe, que l’alumnat en qualsevol moment s’adoni que allò que se li demana té una utilitat i una aplicació a la vida. Cal fomentar l’argumentació de conceptes, el pensament autònom o el treball en equip. L’alumne ha de descobrir el raonament del per què es fan les coses i més encara per a què serveixen. 

I en tot aquest enrenou i fracàs escolar cal afegir-hi les reformes educatives que pretén posar en marxa el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, on té la intenció de separar els alumnes de quart d’ESO, segons l’itinerari que pensin triar el següent curs (batxillerat o Formació Professional) i que segueix causant moltes discrepàncies. De fet, els alumnes de tercer d’ESO ja hauran de triar entre dues modalitats diferents de matemàtiques. La Conselleria d’Ensenyament ja va publicar l’any 2012, un document que marca les línies principals de treball per ensenyar matemàtiques, amb un sentit pràctic. Sens dubte, s’hauran de prendre decisions per intentar superar ràpidament aquests mals resultats de matemàtiques i ciències, en benefici d’una millor preparació dels alumnes vers el seu immediat futur.

Edicions locals