La Coalició demana que les propostes de la ciutadania s’incloguin en el Pla de Mobilitat de Mollet

Author 4

El passat dissabte dia 30 es va celebrar a la nostra ciutat una jornada de la Taula de Mobilitat, per treballar en aspectes relatius a la mobilitat urbana: pla d'aparcaments, transport urbà, ús dels vehicles privats, bicicletes, accessibilitat, etc. La Coalició ICV-EUiA va ser present en aquesta jornada participativa, per posar damunt la taula aquelles propostes ja reivindicades i desenvolupades en un document presentat ara fa dos anys.

En aquesta jornada s'ha posat de manifest la necessitat de fer les actuacions convenients per tal de fer més atractiva, còmoda i sostenible la ciutat per a les persones que hi vivim. Aquestes actuacions van en la línia de: potenciar l'ús del transport col·lectiu, urbà i interurbà, fomentar els desplaçaments en bicicleta, potenciar els desplaçaments a peu, millorar l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, establir un pla d'aparcaments, foment de la cultura de la mobilitat i per últim, redefinir les actuacions en matèria de seguretat, que permetin implantar les mesures necessàries que no passin per mesures de caràcter recaptatori.

La redacció del Pla de Mobilitat, aturada des de 2010 aproximadament, és una tasca pendent que La Coalició ha demanat reiteradament, i per aquest motiu celebrem la realització d'aquesta jornada on la participació ciutadana ha estat molt positiva.

No obstant, des de La Coalició restarem molt atents perquè aquesta participació, i les posicions i propostes de la ciutadania expressades, es vegin reflectides en el Pla i en accions que es duguin a terme.

Creiem que la participació ha de tenir un component de vinculació, és a dir, que la participació no pot quedar en un element consultiu, sinó que per parlar de veritable participació, aquesta ha de tenir capacitat decisòria.

En aquest sentit, i tant en el Pla de Mobilitat com en altres espais de participació, el govern de la ciutat ha de fer un pas endavant i deixar de banda aquesta por, per tal que la participació ciutadana compleixi una sèrie de requisits: garantir la informació i formació, establir espais de debat, donar veu, i dotar de capacitat de decisió. I així, parlarem de participació de qualitat.
ICV-EUiA de Mollet

Edicions locals