El Partit Popular (PP) ens fa trampes

Author 4

El Govern del PP un cop més  ens  torna a fer trampes. La setmana passada el Govern espanyol va presentar la nova metodologia per a calcular els comptes per comunitats autònomes, però s’ha negat a facilitar les bases de dades necessàries per a fer aquests càlculs. El Govern espanyol vol enganyar els ciutadans i fer-los creure que publicarà les balances fiscals quan en realitat el que publicarà no són les balances fiscals.

Tothom que viu a Catalunya ha de saber que el dèficit fiscal que patim posa en risc el nostre estat del benestar, (sanitat, educació, serveis socials etc), per tant, tenim dret a saber quines són les dades que permeten calcular les balances fiscals. Que el Partit Popular faci els càlculs que vulgui, però des de CiU reclamem al Govern del PP que faci públiques les dades per tal que la Generalitat i la comunitat científica puguin calcular les balances fiscals segons els criteris i els mètodes coneguts i reconeguts per tothom.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats ha sol·licitat formalment al Govern espanyol que publiqui tota la documentació necessària per a poder calcular les balances fiscals. Les últimes dades de què disposa la Generalitat de Catalunya són les de l’any 2011 que van permetre calcular les balances fiscals de l’any 2010, però el Govern espanyol encara no ha facilitat les dades dels anys 2012 i 2013.

Existeix un mandat del Congrés dels Diputats que obliga el Govern central a publicar cada any les balances fiscals segons els mètodes i criteris establerts. D’acord amb aquest mandat i seguint aquests mètodes es van calcular les balances fiscals fins l’any 2010, posant de manifest que Catalunya pateix un dèficit fiscal d’entre el 8 i el 9% del PIB. Catalunya pateix un dèficit fiscal insostenible i ara sembla que el Partit Popular, com en tantes altres coses, també  vol amagar-lo.

L’Estat espanyol ofega Catalunya i en conseqüència a tots i totes les que hi viuen. Més enllà de les dades i dels mètodes, la realitat és que de forma històrica i persistent el percentatge de despesa de l’Estat a Catalunya està per sota del percentatge de població que representa Catalunya i que la inversió de l’Estat en infraestructures a Catalunya està també per sota del volum de producció que representa Catalunya. L’Estat espanyol ofega les finances de Catalunya, posa en risc el nostre estat del benestar i obstaculitza el nostre progrés econòmic.
Tot això també ens aboca, cada dia que passa, a seguir demanant poder exercir el dret a decidir el dia 9 de novembre d’aquest any  i anar fins allà on vulguin la majoria de tots els qui viuen  aquí, per tal de poder garantir un digne  present i  futur dels seus fills i dels seus néts.
Joan Daví, portaveu de CiU Mollet

Edicions locals