15 de març, Dia Mundial del Consumidor

Author 4

Aquest any, una vegada més, es celebra el dia 15 de març el Dia Mundial del Consumidor i, en aquesta ocasió, es centra en la importància de les inspeccions com a garantia del consumidor. Potser aquest any 2014, en què tenim en vigor la nova normativa, aprovada pel govern central, en relació a les competències dels municipis, encara és més important destacar aquesta funció de defensa dels consumidors que els ajuntaments fan a través de les Oficines Municipals d’Informació als Consumidors (OMIC’s). Efectivament, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració (LRSAL) que, per cert, rebrà un rècord de recursos d’inconstitucionalitat (partits polítics, diputacions, associacions municipalistes, ajuntaments),  atorga la competència del Consum a les Comunitats Autònomes, que en funció de determinades circumstàncies i amb condicions podran delegar aquestes competències en altres institucions, i també en els ajuntaments.

Ens preguntem, per què una cosa que està funcionant molt bé, cal canviar-la per anar a pitjor. En aquest moment, els ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Consum, actuen en matèria de consum i defensa dels drets dels consumidors, de forma coordinada i complementària.

A Mollet del Vallès, des de l’any 1999 disposem d’un servei específic d’atenció als consumidors: L’OMIC atén, des de la proximitat, als seus ciutadans, fa reclamacions, sensibilització i educació del consum responsable. I això, no podrem continuar-ho fent? On veu el govern central els avantatges?... Nosaltres creiem que cal seguir pensant i actuant des de la proximitat i que no hi ha cap raó perquè l’Ajuntament no pugui actuar en aquesta matèria. Els resultats així ho avalen. Us traslladem algunes dades de la memòria de l’any 2013:

• Total atencions realitzades: 2.789, això vol dir 53,63 casos atesos per cada 1000 habitants.

• El 18,57% de les atencions, s’han convertit en reclamacions (518 reclamacions)

• 96 inspeccions de consum, amb recursos propis. 5,25 per cada 1000 habitants

• 63 assistents, per cada 100 habitants, a activitats de sensibilització en centres educatius i altres.

• El temps mig de tramitació de les reclamacions ha estat de 21 dies, i un 42,66% han estat amb resultat favorable al consumidor.

• La despesa corrent pel funcionament d’aquest servei és de 0,70 euros per habitant, que representa el 0,08 de la despesa corrent del pressupost. Cada cas atès té un cost de 13,09 euros.  

Aquestes dades, i moltes altres, posen de manifest l’eficiència del servei i que no hi ha raons tècniques, ni de costos alts per plantejar-se la centralització del servei i treure la competència als ajuntaments. Treure la proximitat i la comoditat als ciutadans per ser atesos, només pot obeir a altres raons... Defensem avui, de forma especial, amb la celebració del Dia Mundial del Consumidor, els serveis de proximitat, la defensa de les competències dels ajuntaments i la reivindicació d’un finançament més just i equilibrat.
Jordi Talarn, regidor de Consum

Edicions locals