Música, participació i transparència

Jordi Olivé

Fa pocs dies la regidora d'arts escèniques de Mollet, en un article que va publicar, donava a entendre que el futur de l'escola Municipal de Música estava en perill degut a que la Generalitat havia deixat de finançar la seva part i que l'ajuntament havia hagut d'assumir aquestes despeses extres.

Entenem que l’Ajuntament està passant moments difícils i la llei d’Administracions Locals aprovada pel PP posa en perill de mort multitud de serveis que ofereix l’Ajuntament. Però com a pare de dos nens que van a l’escola de música i que conjuntament amb d’altres pares i mares que ja vam participar a les negociacions de les pujades de quotes que hem patit els darrers anys, i que han superat en la majoria de casos el 50%, no comprenc per què oblida tots els sacrificis que ja hem fet tant els pares com professors a l’escola.

Està potser dient que els augments de quotes que hem patit tots aquests anys no han estat per assumir el que deixava de pagar la Generalitat? I què n’ha de dir de les reduccions de jornada i sou que han patit els professors? I l'augment de ràtios a les aules per a què era? No eren totes aquestes mesures per reduir costos, augmentar ingressos i compensar així les aportacions que ja no arribarien?

Com a formació política d'esquerres a la qual representa, esperem que no apliqui les solucions que sempre critica: tancament, privatització o pujada de quotes per a convertir-la en una escola de reduïdes dimensions dirigida a la classe benestant de Mollet. Cada pujada de quotes que hi ha hagut, ha implicat una disminució del nombre de matriculacions. I ja que darrerament l’equip de Govern de Mollet sempre parla de transparència i participació ciutadana, els emplacem a treballar plegats per buscar solucions conjuntament amb pares i professors. Creiem que hauria de ser possible que l’ajuntament fos transparent amb totes les dades de l’escola i estudiar entre tots, i d’una manera constructiva, possibles solucions. També creiem que seria necessari que es prengués com a model a d’altres poblacions de la comarca, on s’han fet apostes clares per les seves escoles de música i fins i tot han concretat accions.

Estaria bé poder intercanviar personalment les nostres opinions i començar a treballar plegats pel futur de l’escola.

Edicions locals