83 ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPUBLICA I CAP A LA III REPUBLICA FEDERAL PLURINACIONAL PLURILINGUIE I SOLIDÀRIA

Redacció

Aquest any 2014 commemorem el 83 aniversari de la II República , una de les etapes més fructíferes de la història de l'estat espanyol , que amb la seva curta durada , es van aconseguir avenços històrics , com el vot per a les dones , el laïcisme , els estatuts d'autonomia de Catalunya i el país Basc , la reforma agrària i altres avenços socials molt significatius , i que un cop d'estat de l'exèrcit i recolzat per les forces més reaccionàries van acabar amb aquesta experiència democràtica que va provocar una guerra civil que va durar 3 anys amb centenars de milers de morts i un exili massiu , que va durar més de quaranta anys amb una dictadura cruel i assassina .


Aquesta situació va provocar a la nostra ciutat els mateixos efectes , exili , assassinats i repressió , entre d'altres al nostre alcalde Josep Fortuny que va ser executat pels Franquistes tot que se li havia indultat així com milers de lluitadors per la llibertat i la democràcia .


Aquest any també commemorem el  75 aniversari dels bombardejos de l'aviació franquista sobre Mollet que va provocar desena morts .


Han passat trenta-sis anys des que es va instaurar a l'estat espanyol la democràcia amb una monarquia constitucional com a forma d'Estat, amb un Rei imposat pel dictador i mai subjecte a un referèndum de la ciutadania . Aquest va ser el principal preu que es va pagar en el procés de Transició de la dictadura a la democràcia.


La instauració de la Monarquia de Joan Carles de Borbó va ser acompanyada , a més , per la introducció en la Constitució de 1978 de tot un seguit de preceptes que configuren a aquesta institució amb perfils clarament antidemocràtics . La clau de volta d'aquesta greu contradicció constitucional radica que l'article 1.2 proclama que " la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l' Estat", i d'altra banda l'article 56 , apartat ¬ apartat 3 , estableix que " la persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat " . Flagrant vulneració del principi d'igualtat entre tots els espanyols que proclama la mateixa Constitució .


La profunda crisi que viu avui el nostre país -no només econòmica , sinó també política i moral - , i que afecta especialment a la Família Real, ha arribat el moment que els ciutadans de l'estat espanyol decidim en plena llibertat el règim que desitgem per al estat espanyol . Per això , cal un procés constituent que culmini amb la convocatòria d'un referèndum , en el qual es tingui la possibilitat de triar lliurement entre Monarquia o República.
L'Ajuntament de Mollet l'any passat va aprovar una moció en aquest sentit a proposta del Grup municipal ICV- EUIA i recolzada per ERC , PSC I CIU , que deia reclamar al monarca l'abdicació i l'obertura d'un procés constituent perquè el poble pugui triar lliurement sobre la forma d' estat entre Monarquia o República ...


El camí cap a la III República ha de ser l' obra de tots els i les ciutadanes de l'estat espanyol , homes i dones , en un esforç comú per dotar el nostre país d'un Estat que estigui en amb ¬ consonància amb el nostre temps . La consecució de la III República no és una quimera , no és una utopia . És una urgent necessitat de regeneració democràtica . I pot ser una realitat , sense oblidar les experiències ¬ cies republicanes del passat , la III República ha de mirar cap al futur .


Ara cal seguir commemorant el 14 d'abril dia de la II República , la nul • litat dels judicis sumaríssims que van empresonar i assassinar centenars de milers de republicans pel simple fet de ser-ho i haver lluitat per la llibertat i la legitimitat republicana .


Cal Seguir reivindicant al nostre alcalde màrtir Josep Fortuny i altres molletans / es així com seguir exigint l'exhumació de més de 100.000 ciutadans i ciutadanes enterrats a les cunetes de l'estat Espanyol . Creant consciència republicana perquè sense republicans no hi republica i així més aviat que tard el poble ens porti la III República Federal que contempli la lliure autodeterminació de la nació catalana .


Visca la República

 

 

 


Antonio López
Ex - regidor per ICV - EUIA a Mollet i responsable polític del PSUC viu al Vallès Oriental

Edicions locals