Educació pública, malgrat les dificultats

Redacció

Dimarts 9 de setembre m’han donat 1/3 de jornada, per incorporar-me el 15 de setembre, ara bé demà ja aniré al centre a informar-me de la feina que he de fer. Aquest és el comentari d’una mestra substituta de Primària, que un curs més treballa en condicions precàries. Aquesta realitat afecta cada vegada més, a un creixent nombre de docents interins substituts, que són contractats, en el millor dels casos entre el primer dia d’inici lectiu de les classes i el 30 de juny.

 


Aquest fet,  és un retret important  que els Equips Directius i els Centres fan al Departament d’Ensenyament en matèria de personal en aquest inici de curs. Segons dades del centres hi ha  un promig de més de 2 docents parcials i precaris. Aquesta és una mesura que mostra clarament el menyspreu que el Departament té cap les escoles i instituts en matèria de personal docent, doncs, per una banda, no suposa un estalvi pressupostari significatiu, mentre que per una altra, entorpeix de manera molt important el bon funcionament del Centre i una rebuda adequada dels alumnes el primer dia de curs.

 


A més d’aquesta dificultat, el nou curs es caracteritza per una congelació de les plantilles que a la pràctica es tradueix en disminució efectiva.

 


 És a dir el nombre nominal de docents es manté però el nombre d’alumnat creix, per la qual cosa la desproporció docent/alumne augmenta. Això provoca un increment de les ràtios escolars, fins a més de 25 a primària, 30 a secundària i 35 a batxillerats o cicles.

 


No prou amb això l’increment de ràtios escolars provoca la dificultat d’atendre la diversitat pròpia del nostre sistema d’Educació per a tothom. La retallada de docents, impedeix mantenir els desdoblaments horaris i els grups específics en funció del procés d’aprenentatge.

 


També el caràcter inclusiu del nostre model escolar es posa en perill,  el personal docent i no docent assignat a tasques específiques està també retallat en relació al creixent nombre d’alumnat que requereix dels seus serveis. Els centres manifesten que hi ha un nombre significativament superior d’alumnat que ha de ser atès per vetlladors/es o ser integrat en un grup USEE, mentre que les hores de personal de suport: Educació Especial i vetllador no augmenten i fins i tot tendeixen a disminuir. I per acabar d’arrodonir el panorama es manté la retallada general, molt important en personal PAS (especialment d’administració) que no s’ha recuperat, tot i créixer aquest curs la quantitat d’alumnes atesos en les Escoles i Instituts.

 


La senyora Consellera d’Ensenyament, CIU, ens segueix dient que  no hi ha prou diners, (la Culpa Madrid), però el que no ens diu és que els centres educatius d’elit, continuen concertats amb diners públics. Que l’alumnat amb més dificultats tingui menys recursos, aprofundeix una perillosa segregació educativa.

 


La LOMCE no arranjarà aquests problemes, aquesta nova Llei Educativa està aprovada pel PP per entorpir encara més l’Educació Pública. Llei que ja és vigent i s’està desenvolupant, entre altres mesures, amb la supressió del caràcter decisori dels consells escolars, la implantació inicial a 1r,3r i 5è de Primària i la nova F.P. bàsica, i que el curs vinent, si no ho impedim, es generalitzarà.

 


Si la mestra substituta, com la majoria dels i les docents contractats parcialment, aniran a treballar abans de l’ inici del seu nomenament, és per vocació i responsabilitat amb l’Educació. Si  malgrat les dificultats descrites, les direccions i els equips docents preparen el nou curs, mantenint i millorant les experiències educatives, fent mans i mànigues per suplir les retallades, és per l’esperit de servei públic que caracteritza els nostres professionals de l’Escola Pública. Sort en tenim d’ells i elles. Per això cal redoblar els esforços per defensar, reivindicar, mantenir la bona qualitat educativa. CCOO hi estem compromeses, amb la col·laboració de docents, mares, pares, alumnat i ciutadania que estimen l’Educació Pública, la de tothom.

 

 

 

 

 

Edicions locals