CCOO obliga a la Seguretat Social a revisar les sol•licituds de jubilació rebutjades, garantint la jubilació als 61 anys

Redacció

A CCOO estem acostumats al joc “triler” del govern central, per això no ens estranya, encara que ens indigni i ens manifestem en contra, el tracte que dóna a qüestions com la sanitat, l’educació o el procés nacional. De no haver aconseguit l’acord al que hem arribat en matèria de prejubilacions, i corregir així la posició del govern, la xifra d’afectats/des estaria molt per sobre dels 35.000 atu-rats/des que admet el ministeri. Anem al tema.

 


La darrera reforma de les pensions que vam negociar CCOO amb la resta d’agents socials el 2011, introduïa una clàusula de salvaguarda que protegia a treballadors i treballadores acomiadats abans de l’1 d’abril del 2013 i no tornessin a trobar feina. D’aquesta forma tenien garantit el dret a l’accés a la jubilació anticipada als 61 anys, amb les regles anteriors a la reforma del 2011. La normativa de protecció social diu que els treballadors/es acomia-dats/des, quan no trobin una altra feina, poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per completar la seva cotització i mantenir l’expectativa de pensió.

 


Però, sorpresa! El mes de juny el govern central unilateralment va canviar el criteri administratiu per poder denegar aquest dret als aturats/des amb conveni especial. La principal afectació per ells/elles és que la Seguretat Social havia començat a denegar la seva sol·licitud de jubilació anticipada o que feia servir unes altres regles a les pactades per calcular la quantia de la pensió. Una vegada més el PP trencava els pactes (tant que diuen que no podem saltar-nos les normes aquí a Catalunya ells són els primers en fer-ho mil i una vegades).

 


Encara que actualment el número de persones ja afectades es situa al voltant de 1.500, segons reconeix la pròpia Seguretat Social, la xifra que hagués estat afectada segons els nostres càlculs podria arribar fins a 70.000 persones. Evidentment haguéssim denunciat davant els tribunals aquest fet, cosa que hagués deixat en una situació transitòria i sense solució a treballadors i treballadores mentre no s’hagués tingut sentència. Amb l’acord hem aconseguit solucionar-ho ja, sense traumàtiques situacions per a aquestes persones a les portes de la seva jubilació. Una vegada més la organització dels treballadors i treballadores, i la seva millor arma, la mobilització i la negociació, aconsegueix donar fruits.

 


Des de CCOO ens posem a disposició de totes i tots aquells que necessitin aclariments o assessoria, com sempre. I recordem que les idees no viuen sense organització, tal i com deia en Gramsci. Sí es pot!

 

 

 

Edicions locals