La venda d'un solar a Gallecs

Redacció

La venda per part de l'INCASÒL de la Generalitat de Catalunya -amb el consentiment de l'Ajuntament de Santa Perpètua- per a la urbanització de 50.000 metres quadrats de Gallecs a l'empresa TransWences per a la construcció d'un centre logístic per carretera, comportarà un greu deteriorament del Medi Ambient i de la Salut de les persones.

 


Gallecs és un espai natural al bell mig del Vallès Oriental que cal preservar ateses les essencials funcions agrícoles, ambientals i per a la salut de les persones que suposa. Tanmateix, a diferència del que pensa la gran majoria de la població, tot l'Espai Natural de Gallecs no està inclòs en el Pla Especial d'Interès Natural de Gallecs i, per tant, no té una figura urbanística que n'impedeixi la seva urbanització. El cas de Can Banús n'és un exemple, però hi ha espais a d'altres municipis, com Mollet, Palau o Montcada que poden ser urbanitzats en qualsevol moment tot i tenir com a propietari la Generalitat de Catalunya mitjançant l'empresa pública de l'INCASÒL.

 


La zona que l'INCASÒL pretén vendre -per la que ja ha cobrat una paga i senyal- es troba al municipi de Santa Perpètua de Mogoda a tocar de Mollet del Vallès. Aquesta operació es va realitzar mitjançant una addenda en el conveni marc que regula els àmbits de desenvolupament previstos en el pla director urbanístic (PDU) de Gallecs, que va ser signat per la Generalitat i el consistori perquè, modificant el pla general d'ordenació urbanística municipal, s'hi pugui instal·lar activitat econòmica industrial en aquest espai natural.

 


Cal recordar que ambdós municipis, de la mateixa manera que gairebé tota la Regió Metropolitana de Barcelona, no compleixen els límits establerts per la Directiva Europea (2008/50/CE) sobre la qualitat de l'aire i una atmosfera més neta i la Directiva Marc (96/62/CE) sobre l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient i els governs han estat advertits de sanció per la Unió Europea en repetides ocasions. Ara fa pocs dies hem pogut comprovar com un anticicló disparava totes les alarmes sobre la qualitat de l'aire i com les administracions catalanes competents no prenien les mesures adequades per pal·liar els focus de contaminació.

 


Per això, la Plataforma per a la Defensa de Gallecs i totes les organitzacions que en formen part -més de 50- presenten una queixa al Síndic de Greuges per a manifestar la indefensió de la població davant les pràctiques de mercadeig de sòl propietat de la pròpia administració, els impactes sobre els valors agrícoles, naturals, socials i paisatgístics de Gallecs derivats d'aquest tipus d'activitat i denunciar la inoperativitat al respecte per minimitzar la contaminació atmosfèrica que posen en risc el dret a un medi adequat i a la salut de les persones incomplint la normativa de Drets Humans -article 12 del Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals-, la normativa europea en la Carta dels Drets Fonamentals, les directives abans esmentades i la pròpia Constitució Espanyola - on el seu article 41 reconeix el dret a la protecció de la salut i en el 45 a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona així com el deure de preservar-lo -.

 


I per tot això, insten a totes les forces polítiques dels municipis que conformen Gallecs i del Parlament de Catalunya i als governs municipals i de la Generalitat a que vetllin per la salut de les persones i per a un medi adequat i, per tant, emparin totes les eines que estiguin al seu abast per aturar aquesta venda i urbanització i iniciïn tots els processos administratius que calguin per preservar l'Espai Natural de Gallecs en la seva totalitat.

Edicions locals