La Formació Professional fa un pas endavant

Jaume Rifà

Com a professor jubilat de Formació Professional, m’ha congratulat enormement la llei aprovada pel Parlament de Catalunya el passat quatre de juny, que pretén integrar la formació professional inicial que es fa als instituts, i la formació per l’ocupació que fan tant les persones que treballen com les que estan a l’atur. La llei és pionera a tot l’Estat, preveu incrementar de manera notable el nivell formatiu de la població per adaptar-se millor a un mercat de treball que cada vegada necessita treballadors més qualificats.  

 


La idea és apropar el sistema educatiu al món laboral i facilitar l’acreditació de les competències professionals dels treballadors. El Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació posaran un servei en comú d’informació i orientació de les possibilitats que ofereix el sistema educatiu. Així, per exemple un treballador d’un taller que sap soldar, amb l’especialitat de l’elèctrica podrà acreditar aquesta competència professional concreta, i si després vol ver els estudis de FP de Manteniment Industrial, ja no caldrà que es matriculi d’aquesta matèria.  

 


La nova llei té un calendari d’aplicació de tres anys, i en pocs anys s’haurà doblat la xifra d’alumnes que cursin FP en qualsevol de les seves especialitats. Per posar-ho en marxa es crearà una xarxa de centres de formació professional integrada que oferiran tant cicles de grau mitjà i superior com formació ocupacional.  Hi haurà una nova estructura per gestionar el sistema de formació professional amb una comissió rectora que dependrà de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya que vetllarà per evitar duplicitats. La nova llei posarà a l’abast a aquells bon professionals que no tenen estudis que amb les acreditacions puguin obtenir amb més facilitat la titulació de FP, un pas endavant important per la seva pròpia millora professional.

 

Edicions locals