Un de cada cinc joves deixa d’estudiar després de complir 16 anys

Jaume Rifà

Lamentable el lloc que ocupa l’estat espanyol als rànquings educatius internacionals en l’abandonament educatiu prematur dels estudis, un dels principals indicadors del fracàs escolar. Segons una enquesta, la taxa d’abandonament ha passat del 26,3% de principi de 2011, al 20,3% a finals de 2015 i encara hi ha qui és vanaglòria d’aquesta millora hi ho atribueix a l’implantació de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), però la realitat és que, encara avui, un de cada cinc joves surt de l’institut, després de fer els 16 anys, sense haver obtingut el títol obligatori de l’ESO o, tot haver-se’l tret no continua cursant estudis postobligatoris.

 


Hi ha qui està enormement satisfet d’aquesta reducció de sis punts i la millora podria ser deguda a l’increment d’oferta que ha experimentat la Formació Professional, encara que cal tenir en compte que el context econòmic de crisi i atur que hi ha hagut en aquests darrers anys ha fet que molts joves que anys enrere deixaven d’estudiar per anar a treballar (i guanyar així els seus propis diners) ara optin per continuar en el sistema educatiu, davant la falta d’expectatives laborals. També s’atribueix el descens que ha experimentat la taxa d’abandonaments prematurs a la posada en marxa de la nova FP bàsica.

 


Segons la mateixa enquesta, a la fi del 2015 el percentatge d’abandonament prematur a Catalunya és del 19,7%, cinc punts ments que a principis de 2012. Al País Basc, on la FP bàsica s’ha implantat també de manera molt limitada, la taxa és del 9,4%. Responsables sindicalistes experts en la matèria de la formació professional considerant que, perquè el sistema educatiu resulti realment atractiu per a aquests joves susceptibles de caure a les xarxes del fracàs escolar, el primer que haurien de fer les administracions és ampliar i flexibilitzar l’oferta d’estudis postobligatoris, actualment insuficient per cobrir aquest 20% d’estudiants que abandonen. Que de cada cinc joves, un deixi d’estudiar, és un resultat entristidor vers el futur d’aquest jovent desmotivat per l’estudi i la seva pròpia formació educativa i professional.

Edicions locals