Cal una reforma de la Constitució? Sí

Redacció

El debat entre els professors Eliseo Aja i Joan Subirats, dijous 5 de novembre, en commemoració del Dia de la Ciutat, va servir per reflexionar sobre la necessitat i l’oportunitat de reformar la Constitució perquè pugui esdevenir, encara, el text jurídic fonamental per respondre als canvis que ha experimentat el país després de 37 anys de ser aprovada. 

 

 

La qüestió territorial, l’aprofundiment de la democràcia, reforma o procés constitucional i els drets socials van ser els aspectes més necessaris de reformar, segons els ponents. El debat va tenir com a referència textos de Jordi Solé Tura, el qual, com altres vegades, va ser capaç d’avançar-se al seu temps i preveure situacions que han acabat produint-se. 

 

 

Fent la meva pròpia reflexió a partir del debat i es paraules de Solé Tura, en trec una conclusió que connecta amb una convicció personal que intento aplicar en el meu dia a dia com a alcalde. L’única solució plausible és el diàleg, i l’hem de dur a la pràctica de manera incansable, amb l’actitud de convèncer, no de vèncer; pensant que, després d’hores i hores de diàleg, es trobarà algun punt en comú a partir del qual anar bastint més punts de trobada. Estic parlant de convèncer de la necessitat de la reforma constitucional per tal d’aprofundir en els valors i la qualitat de la nostra democràcia i en els drets fonamentals, ja que estem en una societat amb molta més desigualtat social i econòmica que fa uns anys, realitat que hem d’aturar amb absoluta determinació. 

 

 

Estem vivint moments històrics. La nostra societat ha canviat molt. Han aparegut nous factors i actors del canvi, com l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, la greu crisi econòmica, la integració a tots els efectes de la població immigrada, l’emigració dels nostres joves per trobar feina, l’envelliment de la població... Tot això són debats que un procés de reforma constitucional pot resoldre posant de manifest aquell esperit constructiu i valent amb què una societat encarava una època on hi havia molts elements en contra, però on hi havia l’anhel i la ferma voluntat d’anar endavant i superar els greus obstacles. Crec que hem de reprendre aquella actitud constructiva i de responsabilitat històrica. 

 

 

Em vull quedar amb l’esperit de debat d’aquest dijous, que queda perfectament reflectit amb les paraules de Jordi Solé Tura, especialment vigents i clares: “(...) per defensar de debò la Constitució més val convèncer que vèncer; més val integrar les diversitats que ignorar-les; més valen vint diàlegs, encara que siguin tortuosos i subtils, que vint declaracions de pedra picada”. Tot això ja ho deia Jordi Solé Tura l’any 1998.
 

Edicions locals