Des del Centre Residencial ‘Les Masies de Mollet’ s'impulsa un projecte de participació social

Redacció

L’envelliment de la població suposa un fenomen global de les societats desenvolupades. I és que cada vegada són més les persones que arriben a edats avançades amb condicions notablement millors. Per tant, hem d’allunyar-nos d’aquest concepte que relaciona la gent gran amb passivitat i limitacions per a desenvolupar activitats de la vida diària i considerar la vellesa com una etapa amb possibilitats per mantenir-se socialment actiu i participatiu.

 


Si volem un envelliment de qualitat, serà fonamental desenvolupar accions que vagin encaminades a afavorir la participació social. La importància d’aquestes accions no sols es justifiquen pel seu pes quantitatiu en la societat, sinó també pel seu valor qualitatiu. D’aquesta manera, s’està contribuint a que les persones se sentin útils, integrades, satisfetes i vitals. Aquest fet implica un fenomen de benestar social de la gent gran que repercuteix principalment sobre el seu estat de salut. En conclusió, l’esforç per que la gent gran es relacioni amb l’entorn i se senti integrada en un món que habitualment el margina i estigmatitza es converteix en un dels aspectes fonamentals per viure el procés d’envelliment com una experiència positiva.

 


 Des d’aquesta perspectiva, la residència de gent gran ‘Les Masies de Mollet’ ha impulsat un projecte de vinculació amb el menjador social de ‘Càritas’. L’objectiu d’aquest projecte és que les persones residents puguin contribuir en la bossa d’aliments que aquesta entitat d’acció social ofereix als ciutadans de Mollet del Vallès derivats de Serveis Socials. Així doncs, cada dijous a través del taller de cuina elaboraran una sèrie d’aliments que el divendres seran entregats per omplir la bossa del cap de setmana.

 

Edicions locals