Alumnes amb discapacitats

Jaume Rifà

Un nou esborrany del departament d’Ensenyament recull que tots els alumnes catalans, tinguin les capacitats que tinguin (i les discapacitats que tinguin) s’escolaritzaran en primera instància en col·legis ordinaris i, només si els pares ho sol·liciten, seran inscrits en escoles d’educació especial. Experts en el sector han celebrat el gir que ha fet el departament, ja què és una mesura llargament reivindicada per ells, i que contradiu el que va anunciar a finals del darrer any l’anterior consellera, que es va mostrar clarament partidària que l’informe psicopedagògic que porten a terme els especialistes dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica tingués caràcter vinculant.  

 

 

Un cop s’hagi aprovat el decret, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica ja no faran dictàmens, sinó informes que continguin les necessitats de suport i el pla d’aprenentatge educatiu de l’alumne (el que ara es coneix com a pla individualitzat). Segons la Plataforma per a l’Escola Inclusiva, aquests informes s’hauran de fer en coordinació amb el centre i amb la participació activa dels pares de l’alumne.  Ara ja hi ha centres d’un mateix territori que col·laboren perquè escoles especials facin programes i activitats en centres ordinaris, fet molt positiu pels col·legis i instituts convencionals, atès que quan un projecte educatiu es flexibilitza, tots se’n beneficien, segueix dient la dita Plataforma.  

 

 

L’esborrany del decret també preveu que els alumnes que tenen necessitats educatives específiques puguin estudiar durant quatre anys per obtenir una titulació de formació professional en comptes dels dos anys previstos per a la resta dels alumnes. L’objectiu és que les persones que tenen alguna discapacitat tinguin més facilitat per obtenir un títol o una acreditació de mòduls que els obri les portes per incorporar-se en el món laboral, tal com reclamen des de  fa temps famílies amb fills discapacitats. Ara només manca que s’accelerin els tràmits per fer-se realitat aquest decret que ha de facilitar a aquests alumnes discapacitats noves oportunitats vers el seu futur professional.  

 

Edicions locals