Poca ocupació per a treballadors de baixa formació

Jaume Rifà

En un mercat laboral que encara ha de recuperar bona part de l’ocupació perduda durant la crisi, les oportunitats de trobar feina no són iguals per tothom. En aquesta sortida de la recessió, els treballadors amb baix nivell de formació ho tenen més difícil que la resta alhora de trobar un treball ben remunerat. Segons un anàlisi fer per Enquesta de població activa (EPA) a finals de 2014, només l’11,3% dels 1,2 milions de nous llocs de treball van ser ocupats per persones que no tenien el títol de batxillerat o l’equivalent a la Formació Professional.  

 

Hi ha un gran desequilibri entre l’oferta de mà d’obra no qualificada i la seva demanda per part del teixit productiu degut a l’elevat atur estructural que arrossega l’estat. Un desfasament basat en una població activa on ni més ni menys que un 37% dels individus no va aconseguir la secundària postobligatòria. Al mercat del treball continuen arribant joves amb baix nivell de formació, joves condemnats a passar llargues temporades d’atur i a feines intermitents molt mal pagades. Aquesta sobreabundància de mà d’obra de poca formació posa pressió a una baixa dels salaris i afavoreix molt més a aquest tipus d’activitats de baixa qualificació.

 

El mateix informe avala la facilitat per trobar feina i es fa ressò en el nivell formatiu dels nous ocupats, però no en la qualificació del treball que desenvolupen. També esmena la preocupació de trobar feina amplis col·lectius d’aturats de baixa formació acadèmica i professional. Ressalta l’increment de la temporalitat des del començament de la recuperació econòmica, on en els darrers anys sis de cada deu llocs de treball creats han estat a través de contractes temporals força precaris i remarca que es tracta d’un problema que malgrat el que ens volen fer creure no s’ha resolt amb les reformes laborals, a banda que ha perdut pes i molt l’ocupació a temps parcial. En definitiva que hi ha poca ocupació amb sous dignes per a treballadors de baixa formació.

 

Edicions locals